ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10/7/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.:999844147
Γ.Ε.ΜΗ.:004727001000
Μ.Α.Ε.:51706/004/Β/02/055
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Δήμος:Ωρωπού
Διεύθυνση:33ο ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ
Τηλέφωνο:2295022926